Annons:

Tarotkortlekar

Tarotkortlek

Tarotkortlekar finns i många olika variationer, med olikheter i kortens utformning, namn, antal och ordningsföljd.

Annons:

Det som i dag accepteras som standardleken har 78 kort uppdelade i Arcana Minor (Lilla Arkanan) och Arcana Major (Stora Arkanan). Arcana Minor, som utvecklades till våra moderna spelkort, är uppdelade i fyra serier (färger): svärd (spader), bägare (hjärter), stavar (klöver) och pentagram (ruter). Vart och ett av dessa innehåller nummerkort från ett till tio och honnörer, knekt eller riddare, drottning eller dam, kung och page eller prinsessa.

Rider-Waite tarotlek

Rider-Waite Tarot som utfärdades 1910 är förmodligen den mest använda tarotleken i världen. Den består av 78 kort som är indelade i Arcana Minor (Lilla Arkanan) och Arcana Major (Stora Arkanan). Varje kort har detaljrika symboler med anknytning till kortet. Färg används också symboliskt.

Bilderna är ritade av konstnären Pamela Colman Smith, efter instruktionerna från ockultisten och mystikern AE Waite. Korten ges ut av bokförlaget Rider & Company.

The Rider-Waite Tarot Deck - mer info och pris >>

The Mythic Tarot

The Mythic Tarotleken länkar tarotsymboliken med klassiska grekiska myter.

The Mythic Tarot - köp den billigt >>

Thoth tarotlek

Korten är illustrerade av Lady Frieda Harris enligt instruktioner från den engelske ockultisten och författaren Aleister Crowley.

Varje kort i Thothleken är detaljerad med astrologiska stjärntecken, element och kabalistiska symboler för varje kort. Färger används symboliskt, särskilt i korten med anknytning till de fem elementen ande, eld, vatten, luft och jord.

Thoth tarotlek - köp den billigt >>

Osho zen tarot - det transcendentala zenspelet

av Ma Deva Padma Osho

I den här Osho Zen Tarotleken ligger fokus på själva förståelsen av nuet. Det är ett system som bygger på visdomen inom zen, en visdom som lär oss att händelser i det yttre helt enkelt speglar våra egna tankar och känslor, även om vi inte alltid själva förstår dessa.

Osho zen tarot - 79 kort och bok med tolkningar till bra pris >>

Robin Wood Tarot Kort

Denna tarotkorlek bringar Lilla Arkanan till liv på ett sätt som är lätt att förstå och tolka. Med dess natur bildspråk och energi förtrolla den både experter och noviser.

Mer info och pris: Robin Wood Tarot Deck

Annons: