Annons:

Affirmationer & kreativ visualisering

Positiva affirmationer använder man med kreativ visualisering är för att skapa positiva förändringar i sitt liv. Kreativ visualisering betyder att man använder sin mentala föreställningsförmåga. Metoden används mycket framgångsrikt inom områden som psykologi, hälsa, idrott, utbildning, management och företagande.

En affirmation är ett omsorgsfullt formulerat uttalande om att något man önskar redan har uppnåtts eller redan har hänt. För att affirmationen ska vara effektiv ska den gälla nuet, vara positiv, personlig och tydlig.


affirmera

Personlig affirmation

Här kan du hämta din personliga affirmation för idag. Visa »

affirmera

Affirmera

Tankens makt är stor - om du har en positiv attityd och förväntar dig glädje, tillfredställelse och lycka blir livet lättare än om du är en ständig pessimist med negativa tankar. Visa »

Annons: