Annons:

Intuition, ESP, "sjätte sinnet"

Den har många namn, den där känslan av att veta något man inte vet hur man vet. Vi kallar den för intuition eller vårt sjätte sinne. Tittar man i ett lexikon benämns den också ESP.

ESP, extrasensorisk perception

ESP är en förkortning av Extra Sensory Perception (utomsinnlig förnimmelse) som inom parapsykologin är beteckningen för mottagandet av kunskap och informationer utan att man använder sina kända sinnen. Clairvoyance, prekognition och telepati är olika former av ESP.

Intuitionstest

Man kan använda olika typer av test för att mäta hur stor sin ESP eller intuitiva kraft är. Intuitionstesterna kan också användas som verktyg för att utveckla sin intuitiva förmåga.


Zenertest

Zenertest

Zenertestet används för att testa ESP förmåga. Visa »

zenertest online

Intuitionstest online - Zenertest

I detta intuitionstest använder vi Zenerkort. Visa »

Siffertest

Intuitionstest online - Siffertest

Testa din intuition med hjälp av siffror. Visa »

färgtestet

Intuitionstest online - Färgtest

Testa din intuition med hjälp av färger. Visa »

Zenerkort

Zenerkort - gratis utskrift

Ladda gratis ner Zenerkort (symbolkort) och använd som hjälp när du tränar din intuitiva förmåga. Visa »