Intuition, ESP, "sjätte sinnet"

Den har många namn, den där känslan av att veta något man inte vet hur man vet. Vi kallar den för intuition, magkänsla, inre visdom eller vårt sjätte sinne. Det kan vara en bra känsla eller en dålig känsla. Ibland låter vi den styra vårt beteende och våra beslut. Det kan vara både medvetet och omedvetet. Tittar man i ett uppslagsverk benämns känslan även ESP.

ESP, extrasensorisk perception

ESP är en förkortning av Extra Sensory Perception (utomsinnlig förnimmelse) som inom parapsykologin är beteckningen för mottagandet av kunskap och informationer utan att man använder sina kända sinnen. Clairvoyance, prekognition och telepati är olika former av ESP. 

Att följa sin intuition

Att följa sin intuition är att lyssna på sin inre känsla eller visdom när man fattar beslut eller navigerar genom livet. Många gånger kan intuitionen vara en stark vägledning i livet, även om den inte kan förklaras logiskt. Genom att följa sin intuition kan man ofta komma fram till lösningar eller val som känns rätt på en djupare nivå.

Genom att lyssna på magkänslan kan man bli medveten om sina känslor och instinkter och därmed våga lita på dem. Ibland kan det innebära att gå emot rationella resonemang eller yttre påtryckningar. Att följa sin intuition är att följa sitt hjärta och våga tro på sin inre kompass.

Forskning visar att intuition kan vara en viktig del av beslutsprocessen, speciellt i komplexa situationer. Det är viktigt att skilja mellan intuition och impulsivitet, där den senare kan vara mer bristfällig och styrd av kortsiktiga impulser.  

Utveckla sin intuition

Man kan använda olika typer av tester för att mäta hur stor ESP eller intuitiv kraft man har. Intuitionstesterna kan också användas som verktyg för att utveckla sin intuitiva förmåga. Att träna upp sin förmåga att lyssna på sin intuition kan vara en värdefull livsfärdighet som kan leda till ökad självkännedom och välbefinnande.  Här på divination.se kan du prova gratis några olika tester online.


Zenertest

Zenertest

Zenertest, även kallat ESP-test, är ett klassiskt test för att påvisa ESP (extra sensorisk perception) eller intuition. Visa »

zenertest online

Intuitionstest online - Zenertest

Testa din intuitiva förmåga med detta enkla och roliga test online. Här använder vi oss av Zenerkort. Visa »

Siffertest

Intuitionstest online - Siffertest

Testa din intuition och se om du kan gissa rätt siffra! Visa »

färgtestet

Intuitionstest online - Färgtest

Kan du träna upp din intuition genom att gissa rätt färg? Visa »

Zenerkort

Zenerkort - gratis utskrift

Ladda gratis ner Zenerkort (symbolkort) och använd som hjälp när du tränar din intuitiva förmåga. Visa »