Visdomsord om rädsla och mod

På dessa sidor finner du en samling med motiverande visdomsord om rädsla och mod.

Mod är den mentala eller moraliska styrkan att våga och hålla ut att möta fara, rädsla eller svårigheter. När någon agerar modigt visar de sig vara villiga att konfrontera osäkerhet, fara eller till och med smärta, kort sagt, att möta sina rädslor.

Även om vi kanske förknippar mod med extrem fara och svårigheter, är verkligheten för de flesta av oss att vi måste vara modiga i vår vardag. Vi måste anpassa oss till förändringar och möta våra rädslor, hur triviala de än verkar för dem som står utanför.

Här har vi samlat olika visa citat om mod som kan inspirera dig att konfrontera dina rädslor! Kom ihåg att vara modig inte handlar om att utkämpa en enda strid. Det kan vara något så litet som att gå upp varje dag och försöka igen.

 • Passivitet föder tvivel och rä

  Passivitet föder tvivel och rädsla. Handling föder självförtroende och mod. Om du vill övervinna rädsla, sitt inte hemma och fundera. Gå ut och sätt igång. Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy. – […]

  Visa»

 • God, grant me the serenity to

  God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, The courage to change the things I can, And the wisdom to know the difference. – Reinhold Niebuhr

  Visa»

 • Mod är motstånd mot rädsla, be

  Mod är motstånd mot rädsla, behärskning av rädsla – inte frånvaro av rädsla. Courage is resistance to fear, mastery of fear – not absense of fear. – Mark Twain

  Visa»

 • Expose yourself to your deepes

  Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free. – Jim Morrison

  Visa»

 • Jag är stark, eftersom jag har

  Jag är stark, eftersom jag har varit svag. Jag är modig, eftersom jag har varit rädd. Jag är klok, eftersom jag har varit dum. I’m strong because I’ve been weak. I’m brave because I’ve been afraid. I’m wise because I’ve been foolish.

  Visa»

 • Fortune sides with him who dar

  Fortune sides with him who dares. – Virgil

  Visa»

 • Only those who dare to fail gr

  Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. – Robert F. Kennedy

  Visa»

 • When I dare to be powerful – t

  When I dare to be powerful – to use my strength in the service of my vision, then it becomes less and less important whether I am afraid. – Audre Lorde

  Visa»

 • I learned that courage was not

  I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. – Nelson Mandela

  Visa»

 • We can easily forgive a child

  We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light. – Plato

  Visa»

 • You can never cross the ocean

  You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore. – Christopher Columbus

  Visa»

 • You gain strength, courage and

  You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You are able to say to yourself ‘I have lived through this horror. I can take the next thing that comes along.’ You must do the thing you think you cannot do. – Eleanor Roosevelt

  Visa»

 • Fear seems to have many causes

  Fear seems to have many causes. Fear of loss, fear of failure, fear of being hurt, and so on, but ultimately all fear is the ego”s fear of death, of annihilation. To the ego, death is always just around the corner. In this mind-identified state, fear of death affects every aspect of your life. – […]

  Visa»

 • All our dreams can come true i

  All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. – Walt Disney

  Visa»

 • Is fear preventing you from ta

  Is fear preventing you from taking action? Acknowledge the fear, watch it, take your attention into it, be fully present with it. Doing so cuts the link between the fear and your thinking. Don’t let the fear rise up into your mind. Use the power of the Now. Fear cannot prevail against it. – Eckhart […]

  Visa»

 • Boredom, anger, sadness, or fe

  Boredom, anger, sadness, or fear are not ”yours,” not personal. They are conditions of the human mind. They come and go. Nothing that comes and goes is you. – Eckhart Tolle

  Visa»

 • A man can be as great as he wa

  A man can be as great as he wants to be. If you believe in yourself and have the courage, the determination, the dedication, the competitive drive and if you are willing to sacrifice the little things in life and pay the price for the things that are worthwhile, it can be done. – Vince […]

  Visa»

 • There are two types of people

  There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed. – Ray Goforth

  Visa»

 • Don’t be afraid to give up the

  Don’t be afraid to give up the good to go for the great. – John D. Rockefeller

  Visa»

 • Life shrinks or expands in pro

  Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. – Anais Nin

  Visa»

 • Being deeply loved by someone

  Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. – Lao Tzu

  Visa»