Jag är stark, eftersom jag har varit svag.
Jag är modig, eftersom jag har varit rädd.
Jag är klok, eftersom jag har varit dum.

I’m strong because I’ve been weak.
I’m brave because I’ve been afraid.
I’m wise because I’ve been foolish.

Kategori: rädsla och mod