Annons:

Zodiaken

zodiaken djurkretsen

På stjärnhimmeln finns olika stjärnkonstellationer, stjärnbilder, som fått sina namn efter sitt utseende. Tolv av dessa stjärnbilder utgör grunden för horoskop.

Annons:

Inom astrologin kallas dessa för zodiaken eller djurkretsen och delar upp solens, månens och de olika planeternas bana (ekliptikan) över stjärnhimlen.

För ungefär 2000 år sedan sammanföll stjärnbilderna med respektive horoskoptecken, stjärntecken (räknat var solen befann sig). Sedan dess har jordaxeln vridit sig cirka 30°, s k precession (vårdagjämningspunktens rörelse). Vädurens stjärntecken motsvaras därför idag av Fiskarnas stjärnbild. Om cirka 600 år kommer i stället Vattumannens stjärnbild att komma in i detta intervall. 

De fyra elementen

I ett horoskop är de tolv stjärntecknen indelade i fyra olika kategorier kallade Element. De fyra elementen är eld, luft, jord och vatten. I Eldelementet finns Skytten, Väduren och Lejonet. I Luftelementet finns Tvillingarna, Vågen och Vattumannen. I Jordelementet finns Jungfrun, Stenbocken och Oxen. I Vattenelementet finns Fiskarna, Kräftan och Skorpionen.

Stjärntecknens tillstånd

Man delar även in stjärntecknen enligt deras kvaliteter: kardinal (ledande), fast och föränderlig. De tre kvaliteterna kan ses som tre olika former av kreativitet.

Kardinala (ledande) tecken
Det kardinala tillståndet karakteriseras av skapande och att inleda. De fyra kardinala tecknen är Väduren, Kräftan, Vågen och Stenbocken.

Fasta tecken
De fyra fasta tecknen Oxen, Lejonet, Skorpionen och Vattumannen, är benägna att upprätthålla eller stabilisera det som redan har skapats, eller att motstå eller träna uthållighet inför andras initiativ.

Föränderliga tecken
De fyra föränderliga tecknen Tvillingarna, Jungfrun, Skytten och Fiskarna, försöker att förändra eller anpassa det som har skapats.

Annons: