Annons:

Zenertest

Zenertest

Zenertestet används för att testa ESP förmåga.

Annons:

Zenertestet utförs med hjälp av kort med olika symboler på. De fem olika Zenersymbolerna är: en ihålig cirkel (en kurva), ett grekiskt kors (två rader), tre vertikala vågiga linjer (eller "vågor"), en ihålig kvadrat (fyra linjer), och en ihålig femuddig stjärna. Det finns 25 kort i en förpackning, fem av varje symbol.

Man blandar korten och drar ett kort, men först gissar på vilken symbolkort som man kommer att dra. Ett procental på runt 20 (statistiskt är det 1 chans på 5 att man gissar rätt) är normalt för en person utan intuitiv förmåga medan stigande procental talar för stigande förmåga. Noggrannheten ökar med antalet gånger du gissar. Enligt Zenertestet ska man gissa minst 25 gånger. 

Zenerkorten är formgivna under tidigt 1930-tal av perceptionspsykologen Karl Zener. Testet utvecklades av hans kollega, parapsykologen, JB Rhine, och har blivit ett klassiskt test för att påvisa ESP (extra sensorisk perception). 

Gör Zenertestet online  »

Annons: