Annons:

Affirmera

affirmera

Tankens makt är stor - om du har en positiv attityd och förväntar dig glädje, tillfredställelse och lycka blir livet lättare än om du är en ständig pessimist med negativa tankar.

Genom att affirmera medvetet kan du förändra dina negativa tankemönster till att bli positiva och därmed njuta mer av livet. Affirmationer utgår från tanken att man själv skapar sin verklighet och att ens tankar är det som orsakat ens nuvarande situation. Att affirmera innebär att upprepa ord eller meningar, sk affirmationer (av det latinska affirmatio, försäkran). Vi använder oss hela tiden omedvetet av affirmationer, både negativa och positiva. Allt vi tänker eller säger är en affirmation.

Medvetna affirmationer består av positiva ord eller meningar inom områden som t ex kärlek, hälsa, framgång och lycka. När du skapar dina egna affirmationer så undvik negativt laddade ord som "inte", "bör", "måste", "aldrig". Tänk "Jag är frisk" istället för "Jag är inte sjuk". Formulera affirmationerna i nutid, som om de redan är verklighet, eftersom allt skapas först i våra tankar innan det förverkligas i våra liv. Var specifik, tänk på att exakt vad du affirmerar kommer att skapas. Du kan också förstärka affirmationen genom visualiseringar - försök se för ditt inre situationen du affirmerar om. Slappna av eller meditera några minuter innan du börjar affirmera.

[Hämta din personliga affirmation för idag »]

Annons:

Affirmationer

affirmera

Personlig affirmation

Här kan du hämta din personliga affirmation för idag. Visa »

affirmera

Affirmera

Tankens makt är stor - om du har en positiv attityd och förväntar dig glädje, tillfredställelse och lycka blir livet lättare än om du är en ständig pessimist med negativa tankar. Visa »