Män gifter sig med kvinnor med

Män gifter sig med kvinnor med hopp om att de aldrig kommer att förändras. Kvinnor gifter sig med män med hopp om att de kommer att förändras. Utan undantag blir bägge besvikna.

Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed.

– Albert Einstein

Kategori: äktenskap