Gud tar ibland bort personer från ditt liv för att skydda dig. Spring inte efter dem.

God sometimes removes a person from your life for your protection. Don’t run after them.

– Rick Warren

Kategori: separation och skilsmässa