Berätta för mig och jag glömmer.
Visa för mig och jag kommer ihåg.
Engagera mig och jag förstår.

Tell me and I’ll forget. Show me and I’ll remember. Involve me and I’ll understand.

– Confucius

Kategori: motivation