Att dö vad är det?
Ett skepp har seglat ut och jag står och ser
hur hon försvinner vid horisonten.
Någon vid min sida säger: ”Nu är hon borta.”
Borta?
Borta ur min åsyn, det är allt.
Hon är lika stor som när jag såg henne…
Det är jag som sett henne bli mindre
och helt försvinna ur min åsyn,
Hon har inte förändrats
och i samma ögonblick som någon vid min sida säger:
”Nu är hon borta”
finns det någon annan som ser henne komma
och glada röster ropa:
”Se nu kommer hon, nu kommer hon”
och detta är att dö.

– Biskop Brent

Kategori: döden