Annons:

Oraklet i Delfi

apollontemplet

Oraklet Pythia i den grekiska staden Delfi var antikens mest kända spåkvinna. Det kom människor från hela Europa till Apollontemplet i Delfi för att träffa oraklet och få svar på sina frågor om framtiden.

Pythias svar kunde avgöra var och när bonden sådde sina åkrar eller om ett land skulle starta ett krig. Många politiska beslut föregicks av en konsultation hos oraklet. Svaren kom från guden Apollon som använde Pythia som ett medium att förmedla sig genom. Rollen som Pythia antogs av olika kvinnor. Hon satt i Apollontemplets adyton (grek. otillgänglig), det innersta och allra heligaste rummet i ett tempel. Besökaren fick stå utanför adyton när de ställde sin fråga och inväntade svar från Pythia.

En legend berättar att Pythias spådomar uppstod under påverkan av hallucinogena gaser som steg upp från golvet där hon satt. Denna traditionella förklaring understöds av modern vetenskaplig forskning. Under Apollontemplet fanns två djupa förkastningar i jordskorpan som korsar varandra. Ungefär vart 100e år inträffar en jordbävning som påverkar förkastningarna eller sprickorna. Hålrummen vid sprickorna värms upp varpå olika ämnen som lagrats under lång tid förångas. Dessa gaser blandas med grundvatten som sedan stiger upp vid vattendrag och sprickor i marken. En av gaserna som bildas är etylen, en svagt narkotisk gas som luktar lite sött. Det tros vara denna gas som försatte Pythia i trans och kommunikation med guden Apollon.

Idag ligger Apollontemplet i ruiner. Det förstördes år 390 av den kristne kejsaren Theodosius då det beslöts att alla hedniska helgedomar skulle förstöras. Det arkeologiska området i Delfi blev 1987 uppsatt på Unescos världsarvslista. Dagens moderna stad Delfi ligger väster om det arkeologiska området. Det är ett populärt resmål för turister.

Källor: bl a National Geographic

Annons:

Oraklet

apollontemplet

Oraklet i Delfi

Oraklet Pythia i den grekiska staden Delfi var antikens mest kända spåkvinna. Det kom människor från hela Europa till Apollontemplet i Delfi för att träffa oraklet och få svar på sina frågor om framtiden. Visa »

Spådom online - Fråga oraklet

Spådom online - Fråga oraklet

Få reda på vad online Oraklet har att säga just dig idag. Visa »