Annons:

Månen

månen i solsystemet

Månen (luna på latin) ingår som en av planeterna i den astrologiska zodiaken som en av de tre viktigaste och symboliserar känslolivet, empati och intuition.

Annons:

Månen har alltid fascinerat människan alltsedan tidernas begynnelse. Den används ofta inom lyrik och sång som ett sätt att ge mystik och magi åt en dikt eller vers. Flera religioner har mångudar och mångudinnor. Månen har förknippats med varulvar som bara förvandlas under fullmåne och magin anses bli starkare under fullmåne. 

Inom folktron anses månen ha en negativ inverkan på människan, jämför med engelskans "lunatic" som betyder "galning". Vi har även uttryck som "mångalen" eller "månadsrasande" för personer.

Månen påverkar oss precis som den påverkar världshaven vilket inte är konstigt med tanke på att vi består till två tredjedelar av vatten. När månen suger upp havet och det blir flod öppnar sig ostronen för att äta. När havet sjunker tillbaka i ebb stänger de sig för att inte torka ut. Men om du flyttar ostronen till en annan plats där ebb och flod inte är mätbara så öppnar sig ostronen ändå när månen passerar ovanför dem.

Enligt astrologin kan vi styra våra liv och bättre ta tillvara på möjligheter och resurser om vi lär känna månen och dess rytm. Månvarvet består av fyra faser, var och en ungefär sju dagar lång. Därav vår månad med fyra veckor som består av sju dagar, plus dagar som läggs till i slutet av den period när månen inte syns på himlavalvet. Till varje fas hör en sorts kosmisk energi, ett kraftfält som påverkar allt på jorden. Läs om de andra planeterna i horoskopet » 

Månens faser

De olika månfaserna brukar markeras i almanackor med fyra symboler:

Från nymånen till första kvarteret (mellan den första och sjunde dagen)

Hela naturen, både den inre och den yttre, förnyar sig, expanderar. Det är rätta tiden att sätta sina projekt och idéer i verket. Det är vårens och växandets tid. Fortplantning och födelse.

Från första kvarteret till fullmåne (mellan den åttonde och 14:e dagen)

Perioden symboliserar idén som förverkligas, den står för sommaren och växtligheten, som slår ut i fullaste blom. Kanske stöter man här på de första kriserna, gränserna låter sig anas. Det är viktigt att insistera, fullfölja vad man har påbörjat och titta framåt, inte bakåt.

Från fullmåne till sista kvarteret (mellan den 15:e och 21:a dagen)

Det är höstens period, som står för mognad, uppföljning - eller förändring. Här bedömer man vad man har gjort sedan nymånen och upprättar en första "balansräkning": är allt bra fortsätter man målmedvetet - annars är det dags att byta riktning här. Vill man t ex introducera en ny produkt på marknaden och allt förarbete gått bra så är det här rätta perioden.

Från sista kvarteret till nymånen (mellan den 22:a och 28:e dagen)

Vinter. Man förbättrar, rättar till detaljer, låter saker och ting stabilisera sig. Tid för eftertanke och återhämtning - och planering inför den nya expansiva perioden. De tre sista dagarna innan månen visar sig igen är den verkliga kraftsamlarperioden. Hela naturen tar ett djupt andetag, pustar ut, vilar och - kommer igen - i en evig cykel.

Månfasen idag »

Annons: