Annons:

Horoskopet

ställa horoskop

Ett horoskop är en symbolisk karta över solsystemet med planeternas exakta positioner och avstånden mellan dem i grader i födelseögonblicket.

Annons:

De beräkningar man gör för att fastställa planeternas läge vid en viss tidpunkt bygger på astronomernas data.

Eftersom jorden hela tiden är i rörelse, förändras förhållandet mellan jorden och de andra planeterna ständigt. Ungefär varannan timme stiger ett nytt tecken upp i öster. Det zodiaktecken som solen befinner sig i på en persons födelsetid är personens stjärntecken. Ascendenten är det zodiaktecken som stiger upp i horisonten i öster (sett från födelseplatsen) i födelseögonblicket. Ascendenten symboliserar ens syn på världen och har inflytande på det yttre utseendet. Ascendenten bestämmer hur horoskopet delas upp i de tolv husen. Förutom planeternas positioner tas även hänsyn till planeternas inbördes ställning eller aspekter samt vinkeln mellan de olika planeterna och ascententen. Aspekterna avslöjar länkarna mellan de personliga särdrag de olika planeterna representerar. Ett fullständigt födelsehoroskop visar de inbördes relationerna mellan de 10 planeterna, de 12 husen och de 12 stjärntecknen. Bara ett horoskop som räknats fram med utgångspunkt från den exakta födelsetiden (på minuten) anses vara helt pålitligt. 

Lär dig ställa ditt eget horoskop

Läs boken "Ställ och tolka ditt horoskop: astrologins grunder" av Stefan Stenudd om du vill lära dig att ställa ditt eget horoskop »

Annons: