Annons:

Astrologi i historien

Astrologi Copernicus

Astrologin har en lång historia som sträcker sig mer än 4 000 år tillbaka i tiden.

Annons:

Läran omtalas bland annat i Bibeln där det talas om stjärntydare (så kallade vise män) från Babylonien som besöker Jesu födelseplats. Astrologin återfinns i många mytologier och kulturer från olika delar av världen, t ex Kina och Indien. När människan levde närmare naturen och i ett större beroendeförhållande till den än vi gör i dag, var det enklare för var och en att se sig själv som en del av universum. Arbetsdagens längd var beroende av solens ljus. Livets rytm, jordbruket var beroende av solens årscykel. Djurens fruktsamhetscykler kopplades ihop med månens cykliska förlopp, olika grödors grobarhet kopplades till olika himlakroppars positioner och cykler.

En av världens mest kända astrologer är Nostradamus, astrolog, matematiker och läkare från 1500-talets Frankrike. Han tjänstgjorde bl a vid det franska hovet och anlitades ofta av adliga personer som ville att han skulle ställa deras horoskop.

Horoskop

Ordet horoskop kommer av det grekiska ordet horos som betyder tid och skopos som betyder iakttagare. Ett horoskop är en symbolisk karta över solsystemet med planeternas exakta position i födelseögonblicket.  

Annons: