Horoskopsmall

mall för horoskop

Här kan du gratis skriva ut vår mall för födelsehoroskop som du kan använda när du ställer egna horoskop.

Använd vår horoskopsmall när du ska ställa horoskop.

Mallen är gjord i form av en kompassros där varje hus och varje zodiaktecken upptar 30° av cirkelns 360 grader.

Horoskopsmall (pdf)