Horoskop 

Astrologin undersöker den påverkan som solen, månen och åtta av solsystemets planeter har på jorden och människorna. Astrologerna kallar även solen och månen för planeter. De räknar alltså med tio astrologiska planeter som rör sig runt jorden. Varje enskild planet anses ha inflytande över människans personlighet och liv; solen har störst betydelse och bestämmer grunddragen i personligheten. Ordet planet kommer av det grekiska ordet planetes som betyder vandrare.

Ett horoskop är en astrologisk analys baserad på planeternas exakta positioner samt deras avstånd till varandra i grader vid en viss tidpunkt.


kärlekshoroskop

Relationshoroskop online

Här får du en analys över hur kompatibel du är med din nuvarande eller framtida partner utifrån ditt eget stjärntecken. Visa »

dagens horoskop

Dagens horoskop

Här får du reda på vad stjärnorna säger om dig idag. Visa »

Astrologi Copernicus

Astrologi i historien

Astrologin har en lång historia som sträcker sig mer än 4 000 år tillbaka i tiden. Visa »

ställa horoskop

Horoskop

Ett horoskop är en symbolisk karta över solsystemet med planeternas exakta positioner och deras avstånd till varandra i grader i födelseögonblicket. Visa »

zodiaken djurkretsen

Zodiaken

På stjärnhimmeln finns olika stjärnkonstellationer, stjärnbilder, som fått sina namn efter sitt utseende. Tolv av dessa stjärnbilder utgör grunden för horoskop. Visa »

kinesiskt horoskop

Kinesiskt horoskop

Kineserna har sedan urminnes tider haft sitt eget system att tyda stjärnorna. Visa »

månen i solsystemet

Månen

Månen (luna på latin) ingår som en av planeterna i den astrologiska zodiaken som en av de tre viktigaste och symboliserar känslolivet, empati och intuition. Den har alltid fascinerat människan alltsedan tidernas begynnelse. Visa »

stjärntecknen

Stjärntecken

Ditt stjärntecken, även kallat soltecken, är det tecken i zodiaken som solen befann sig i när du föddes. Visa »

mall för horoskop

Horoskopsmall

Här kan du gratis skriva ut vår mall för födelsehoroskop som du kan använda när du ställer egna horoskop. Visa »

kinesiskt horoskop djurtecken

De kinesiska djurtecknen

I den kinesiska astrologin finns tolv olika djurtecken. Visa »

Solsystemet planeterna

Horoskopets planeter

Horoskopet har tio olika planeter som symboliserar olika egenskaper. Visa »

månens fas idag

Aktuell månfas

Här får du aktuell information om vilken fas månen är idag samt de närmsta månfaserna. Visa »

kärlekshoroskop

Kärlekshoroskop

Vissa stjärntecken verkar passa bättre ihop än andra när det gäller kärlek och andra relationer. Visa »